Tài liệu Social Media tháng 3/2014

0
494

Trong tháng này có một số tài liệu khá hay mà mình lưu trữ được trong quá trình tìm kiếm thông tin. Thực sự là những tài liệu đáng giá về Socia Media.

giveaway

Lưu ý: Toàn bộ là tài liệu tiếng anh, bạn hãy cố gắng thích nghi dần với việc đọc tài liệu tiếng anh nhé, ban đầu sẽ hơi vất vả nhưng điều đó rất có ích về lâu dài đấy.

50 Tried And True Social Insight

 

Definitive guide to Social Marketing

 

How to grow your social audience simply measured

 

Msm launch your marketing

 

Sample social media tactical plan

 

Social media for lead generation

 

Tap into stream tap influence

 

The definitive guide to engaging email marketing

 

Digital marketing course

Have a nice day!

 

Comments