2014 Vietnam Digital Overview

0
810

Dưới đây là tổng quan về ngành Digital ở Việt Nam mà tổ chức We are Social đã khảo sát và thống kê lại. Hy vọng những con số dưới đây sẽ giúp bạn biết được việc mình cần làm. Đó là những con số biết nói.

slide-204-638

slide-205-1024

Thống kê tổng quan

slide-206-1024

Các chỉ số Internet tổng quan

slide-207-1024

Các chỉ số mạng xã hội

slide-208-1024

Chỉ số người dùng mạng xã hội: Tỷ lệ người dùng sử dụng 1 tài khoản / Tỷ lệ người dùng trong tháng

slide-209-1024

slide-210-1024

slide-211-1024

Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Tổng quan về ngành Digital tại Châu Á – Thái Bình Dương 2014

Tổng quan về ngành Digital toàn cầu năm 2014